Elementbrunn

Med fokus på smartare infrastruktur är betong ett lätt materialval. Den är redan anpassad för de nya kraven på va-näten 

Smartare infrastruktur medverkar vi aktivt till genom vår kompetens och våra kvalitativa lösningar för va-nät i betong. Den bidrar i sin tur till en trygg och säker infrastruktur i samhället.

Ett smart materialval med betong i va-lösningarna ger långsiktig trygghet. Våra betongrör och brunnar har utvecklats löpande under de senaste åren och klarar de högre ställda kraven på längre livslängd. De förbättringar vi gjort vad gäller godstjocklek, betongkvalitet, armeringstäckskikt, bindemedel och fogtätning ger ökad livslängd jämfört med äldre rör. Nya egenskaper hos produkterna ökar även säkerheten för entreprenören för ett rationellt byggande.

Ledningsägarna vill att de n ya va-nätens livslängd ska öka till 150 år. Det innebär att projektering, upphandling, byggande och kontroll måste skärpas i förhållande till de senaste decenniernas sätt att bygga ledningsnät. Fokus ligger på långsiktig hållbarhet och miljövänligt byggande.

Kontakta Meag Va-system, en engagerad partner och branschens enda specialist på va-lösningar i betong, så berättar vi mer om det smarta med att välja betong.

Attachments:
Download this file (Meag_Cirkulation_1-18_Ok.pdf)Meag_Cirkulation_1-18_Ok.pdf[ ]1200 kB