avisering lista

Efter att ha legat still med priser i 2 år behöver vi nu justera upp betongvaror med ca 4%, mest pga löneökningar och pris på armering som ökat mycket. Den nya Prislistan kommer att finns tillgänglig på hemsidan 1 januari 2018 och den tryckta versionen planeras att vara framme i slutet av januari.