Rörmagasin i betong

Välj betong som material i rörmagasinen, det är förmånligt både när det gäller hantering och hållbarhet. 

Utjämningsmagasinen bromsar och fördelar extrema regn över tid så att översvämningar förhindras. De dimensioneras för varje enskilt projekt och kan utformas som en enkel ledning eller som paket med flera parallella ledningar.

Våra magasin i betong är enkla att anlägga under grönytor och har liten uppflytningsrisk. De ger bästa totalekonomi och har liten miljöpåverkan. Magasinen utjämnar det översvämmande dagvattnet och de kraftigaste flödestopparna i avloppsledningsnäten. Erfarenheten visar att våra produkter i det moderna materialet betong, håller i minst 150 år. Våra magasin har olika valmöjligheter; de kan avskilja slam, olja och tungmetaller samt även förses med infiltrationsfunktion.

Med haverifunktion kan de automatiskt stänga utflödet vid exempelvis en olycka med oljespill. Magasinen kan okulärbesiktas och slamtömmas samt klarar tung trafik under hårdgjorda ytor.

Kontakta Meag Va-system, branschens enda specialist på va-lösningar i betong, så berättar vi mer om fördelarna med att välja betong.

Attachments:
Download this file (Meag_Sv.Vatten_4-17.pdf)Meag_Sv.Vatten_4-17.pdf[ ]1257 kB